การจัดสรรงบประมาณ

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:44โดยนายนันทวัฒน์ อภิสิทธิ์ยศกุล
  ด้วยโรงเรียนประชารัฐ ได้จัดสรรงบประมาณ ในการอบรมที่เข้าร่วมโครงการ  จึงได้จัดสรรงบประมาณค่าเดินทาง ให้โรงเรียนได้เบิกงบประมาณในการนี้ต้งแต่บัดนี้
Ċ
นายนันทวัฒน์ อภิสิทธิ์ยศกุล,
28 มิ.ย. 2559 21:44
Comments